Välj en sida

Välkommen till LärCentrum!

Alla utbildningsmöjligheter för vuxna i Jämtland Härjedalen

Mötesplatsen

Vi är en resurs och drivkraft i det lokala och regionala utvecklingsarbetet samt en mötesplats för studier och kompetensutveckling i din kommun, för invånare och näringsliv.

Vuxenutbildning och SFI

Läsa in grundskolan, komplettera dina gymnasiebetyg eller utbilda dig inom ett yrke. Du kan få hjälp att hitta dina studievägar eller anmäla dig till SFI.

Högre studier på hemorten

Nära samverkan med universitet och högskolor ger dig möjligheter. Vi erbjuder studieplats, teknik och tentamensmöjligheter för distansstudenter.

Filmer om yrken och utbildningar

Ta del av inspelade informationsträffar om olika utbildningar till olika bristyrken.