Välj en sida

Välkommen till LärCentrum!

Alla utbildningsmöjligheter för vuxna i Jämtland Härjedalen

Mötesplatsen

Lärcentrum är mötesplatsen för studier och kompetensutveckling i din kommun, för invånare och näringsliv. Vi är en resurs och drivkraft i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

Vuxenutbildning och SFI

Genom vuxenutbildning kan du komplettera dina gymnasiebetyg, läsa in grundskolan eller utbilda dig inom ett yrke. Du kan få hjälp att hitta dina studievägar eller anmäla dig till SFI.

Högre studier på hemorten

LärCentrum samverkar med universitet och högskolor för att du ska kunna studera på din hemort. Vi erbjuder studieplats, teknik och tentamensmöjligheter för distansstudenter.

Bristyrke och utbildning på hemorten

Välkommen på information om högskolestudier kopplade till jobbmöjligheter i din kommun.