Utbildningen ligger under den kommunala vuxenutbildningen och kommer att vara 3 terminer lång, vara berättigad till studiestöd från CSN.

Utbildningen är byggd i moduler och nu ligger första modulen på 400p sökbar via Vuxenutbildningens hemsida. Totalt kommer det att landa på ca 1100 p.

Antagningskriterier kommer vara avslutad D-kurs eller motsvarande språkkunskap. För att testa språket kommer ev. ett språktest att göras och individuell antagning.

Utbildningen kommer att bedrivas på helfart i Åre på Campus, men med en del inslag även i Järpen. Praktik kommer att vara en naturlig del genom hela utbildningen och till att börja med ligger det en praktikdag i veckan. Lärarledda lektioner hålls framförallt på förmiddagen fyra dagar/vecka, på eftermiddagen kommer det att vara obligatoriska självstudier med tillgång till lärare vid flertalet tillfällen.

 Klicka här för att ansöka: https://open24.ist-asp.com/are/vux/Vux/CoursePackages