Välj en sida

Banner bilder

Informationsträffar om studier och jobb på Lärcentrum Åre

Under fem kvällar medverkar tio Lärcentra där arbetslivet beskriver sina lokala yrkesbehov
Fyrahundrafemtio deltagare får direkt information och svar på sina frågor från utbildningsansvariga på Mittuniversitetet.

läs mer om  infokvallar_sammanfattning_16

Under fem tillfällen i höst är du välkommen till LärCentrum i Åre för att få information om studier och jobb i din hemkommun. Mittuniversitetet berättar om olika utbildningsprogram på distans och representanter från kommun eller näringsliv berättar om yrket och jobbmöjligheterna. Ladda hem ett informationsblad här>>  Infokvällar Åre HT 2016

Upplägg under träffarna
16.00 Information från kommunen om yrke och möjligheter.
16.30 Information om utbildningen från Mittuniversitetet.
17.30 Fika och frågestund.

8/9 Förskollärarprogrammet; Catarina Arvidsson Mittuniversitetet
Anneli Thelin verksamhetschef i Åre kommun medverkar. Det finns ett behov av 15 förskolelärare i Åre kommun

15/9 Sjuksköterskeprogrammet; Märit Englund, Mittuniversitetet
Pirjo Nord enhetschef berättar om yrket och möjligheterna inom Åre kommun. Det finns ett behov då flera personer kommer att gå i pension

22/9 Bygg- och maskiningenjör; Sofia Widmark och David Sundström Mittuniversitetet
Sofia Widmark som också arbetar i Åre kommun berättar om yrket och möjligheter. Det utbildas omkring 4 500 ingenjörer per år och det behövs drygt 9 000. MIUN har maskin- och bygg ingenjörer som behövs både inom kommuner, på byggen och i industriföretag

29/9 Lärarprogrammet; Camilla Månsson Waldehage Mittuniversitetet
Gunnel Weintz chef för grundskolorna medverkar. Lärare är ett bristyrke i alla kommuner. Mittuniversitetet kommer att starta en campusförlagd lärarutbildning i Östersund.

6/10 Socionomutbildningen; Charlotte Persson Mittuniversitetet
Kommunen informerar om yrket och möjligheterna. Socinom är ett bristyrke i kommunerna. Utbildningen är campusförlagd till Östersund.

Läs mer här >>

Informationsträffarna är kostnadsfria, men vi vill att du anmäler dej via mail till ditt lokala LärCentrum

Anmäl dej till  LärCentrum Åre via länkaren nedan.