Välj en sida

Banner bilder 2017

Vill du bo och utvecklas i Åre kommun? Det finns många yrken med stort behov av utbildad personal. Du kan läsa många utbildningar på distans och bo kvar i kommunen. LärCentrum hjälpa dej eftersom vi erbjuder studieplatser, tentamensmöjligheter och teknik som underlättar distansstudier

Under nio torsdagar med start 2 februari bjuder vi tillsammans med regionens olika LärCentrum, in till informationsträffar om campus- och distansstudier mot universitetet och möjligheter till relevanta jobb i regionen

Upplägg under träffarna
15.00 Lokal information från kommunen om yrke och möjligheter.
15.30 Information om utbildningen från Mittuniversitetet eller Umeå Universitet
16.30 Frågestund.

Följande yrken och utbildningar presenteras
2/2 Lärarprogrammet 4-6; Camilla Månsson Waldehage Mittuniversitetet
16/2 Sjuksköterskeprogrammet; Märit Englund, Mittuniversitetet
23/2 Ekoteknik & hållbart byggande; Fredrik Hermansson, Mittuniversitetet
2/3 Polishögskolan på distans; Daniel Skog, Umeå universitet.
9/3 Socionomutbildningen; Charlotte Andoh-Appiah Mittuniversitetet
16/3 Förskollärarprogrammet; Catarina Arvidsson Mittuniversitetet
23/3 IT-utbildning; Björn Bank Mittuniversitetet, Andreas Eriksson, House Be i Åre
30/3 Studie och yrkesvägledare; Cecilia Stigedal Stenberg, Umeå universitet
6/4 Biomedicinsk analytiker; Dan Bylund, Mittuniversitetet

Vill du veta mer?
Mer information om varje träff hittar du här>  Läs mer

Har du frågor eller funderingar maila sture.karlsson@are.se