Välj en sida

Banner bilder 2017

Vill du bo och utvecklas i Åre kommun? Det finns många yrken med stort behov av utbildad personal. Du kan läsa många utbildningar på distans och bo kvar i kommunen. LärCentrum hjälper dig genom att erbjuda studieplatser, tentamensmöjligheter och teknik som underlättar distansstudier

Ett antal torsdagar vårterminen 2018 bjuder LärCentrum i din kommun in till informationsträffar om distansstudier kopplade till jobbmöjligheter i just din hemkommun

Upplägg under träffarna
15.30 Lokal information från kommunen om yrke och möjligheter.
16.00 – 17.00 Information om utbildningar från olika universitetet och högskolor med möjlighet att ställa frågor

Följande yrken och utbildningar presenteras:
8/2 Lärarprogrammen, Mittuniversitetet
15/2 Studie- och Yrkesvägledare, Stockholms universitet
22/2 Receptarieprogrammet, Umeå universitet
15/3 Yrkeshögskolan
22
/3 Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle

Vill du veta mer?
Mer information om varje träff hittar du här>  Läs mer

Har du frågor eller funderingar maila karin.hogberg@are.se