Välj en sida

Campus Åre Lärcentrum som studieplats

Din bas för studier

Att läsa en utbildning på distans är minst lika krävande som att läsa en utbildning med bunden undervisning. Eftersom du själv styr den mesta av tiden kräver det planering, studiedisciplin och inte minst en bra studiemiljö.

På Kurortsvägen 20 i Åre erbjuder vi på Campus Åre Lärcentrum en studiemiljö med platser för studier i en ostörd och rofylld miljö. Här kan du till exempel träffa andra som studerar på distans, få tillgång till lokaler och tekniska funktioner såsom datorer med Internet, videokonferens, kopiering. Vårt Lärcentrum är ett Nituslärcentrum och ger dig som studerar på distans vid universitet och högskolor möjlighet att skriva tentamen.

 

Studiemiljö

Läser du på distans är välkommen att vända dig till oss oberoende hos vem och på vilken nivå du studerar.

Kontakta Campus Åre Lärcentrum:
Karin Högberg
Tel 0647-162 21
karin.hogberg@are.se

Kurslitteratur

Åre kommun har bibliotek i Station Åre samt på Åre Gymnasieskola i Järpen, kontakta personal om du vill har hjälp med litteratur eller sökningar i databaser.
l

Tentamensservice

För dig som läser på distans eller av någon anledning inte kan närvara på ordinarie tentamensplats, kan det finnas möjlighet att få kursansvariges godkännande att skriva din tentamen på Campus Åre Lärcentrum.

Maila din bokningsförfrågan minst en vecka i förväg till  tentamen@are.se. I ditt mail anger du namn, kontaktuppgifter, personnummer, datum och tid för tentamen samt skola och kurs. Vi återkommer till dig så fort som möjligt med besked om ditt önskade skrivdatum är möjligt, meddela detta till din institution eller utbildningsanordnare.
OBS! Vi har endast öppet för tentamen på vardagar, inte helger!

Skriven i annan kommun, men vill tenta i Åre?
Du swishar 500 kr när bokningen är bekräftad, återbetalas ej vid avbokning. Betalningsinstruktioner kommer med bekräftelsen.

Kontakta Campus Åre Lärcentrum:
Karin Högberg
Tel 0647-162 21
karin.hogberg@are.se

Kontakta oss

Kontakta oss

Tel 0647-161 00 vx
E-post  campus@are.se

Besöksadress:
Kurortsvägen 20, Åre

Postadress:
Campus Åre Lärcentrum
Kurortsvägen 20
837 51  ÅRE