Välj en sida

Campus Åre LärCentrum som studieplats

Din bas för studier

Att läsa en utbildning på distans är minst lika krävande som att läsa en utbildning med bunden undervisning. Eftersom du själv styr den mesta av tiden kräver det planering, studiedisciplin och inte minst en bra studiemiljö.

På Kurortsvägen 20 i Åre erbjuder vi på Campus Åre LärCentrum en studiemiljö med platser för studier i en ostörd och rofylld miljö. Här kan du till exempel träffa andra som studerar på distans, få tillgång till lokaler och tekniska funktioner såsom datorer med Internet, videokonferens, kopiering. Vårt LärCentrum är ett Nituslärcentrum och ger dig som studerar på distans vid universitet och högskolor möjlighet att skriva tentamen.

 

Studiemiljö

Läser du på distans är välkommen att vända dig till oss oberoende hos vem och på vilken nivå du studerar.

Kontakta Campus Åre LärCentrum:
Karin Högberg
Tel 0647-162 21
karin.hogberg@are.se

l

Tentamensservice

För dig som studerar på annan ort finns möjlighet att skriva din tentamen på Campus Åre Lärcentrum. Du behöver då kursansvariges godkännande och därefter kan du boka en tid på LärCentrum i Åre.

Kontakta Campus Åre LärCentrum:
Karin Högberg
Tel 0647-162 21
karin.hogberg@are.se

Kurslitteratur

Åre kommun har bibliotek i Station Åre samt på Åre Gymnasiekola i Järpen, kontakta personal om du vill har hjälp med litteratur eller sökningar i databaser.