Välj en sida

Bibliotek för dig som studerar

Bibliotek finns i Duved, Åre, Åredalens folkhögskola, Järpen, Mörsil, Kall och Hallen

På bibliotek finns det mesta av den kurslitteratur eleverna behöver för gymnasiala kurser. Där hittar du även skönlitteratur som kan ingå i kursplanerna för svenska på olika nivåer.

Bibliotekarien ger också gruppinformation om källkritik och databaser efter tidsöverenskommelse.

  • På biblioteken finns viss kurslitteratur och referenslitteratur i tryckt och elektronisk form.
  • Biblioteken prenumererar på ett antal faktadatabaser. Du når dem via bibliotekets datorer.

Kontakt Åre bibliotek på 0647-169 60

Allt om Åre bibliotek och den service som erbjuds

Nyttiga länkar

antagning.se »
myh.se »
allastudier.se »
uhr.se »
saco.se »
studera.nu »