Välj en sida

Prövning för betyg

I Åre är det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

All prövning sker i Östersund via Lärcentrum Östersund

Avgiften är 500 kr per kurs (återbetalas ej).

  • Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
  • Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning.

Mer information och ansökan finns här »

Kostnadsfri prövning

Du kan göra prövning i kurs som du har F eller IG i. Då är prövningen kostnadsfri en gång. Vänd dig först till den skola/anordnare som du först läste kursen (inom rimlig tid på max 6mån-12mån) och undersök möjligheten till F- eller IG-prövning. Om du anmält dig till prövning hos Lärcentrum Östersund behöver du styrka ditt F eller IG genom att uppvisa ett betygsdokument.

Så här gör du
  1. Gör din anmälan om prövning här »
  2. Betala in avgiften – din anmälan behandlas inte förrän vi tagit emot betalningen. Inbetald avgift återbetalas inte.
    Vid F eller IG – visa upp betygsdokument som styrker att du har F eller IG i kursen. Din anmälan om prövning behandlas inte förrän betyget är styrkt. Maila det till larcentrum@ostersund.se

Betalning & anmälan ska vara LärCentrum Östersund tillhanda 2 veckor innan prövningsdatumet. Tänk på att det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser betalningen.

Var och när kan jag göra min prövning?

Prövningar genom LärCentrum Östersund görs på Hermods och Eductus.

Om Hermods eller Eductus inte kan erbjuda prövning i önskad kurs så kan den göras genom annan utbildningsanordnare – efter godkännande av rektor på LärCentrum Östersund.

Sista dag för anmälan och betalning inom parantes. Du gör en prövning per tillfälle.


Datum för prövning på Hermods, 2018:
19 januari (2/1), 16 februari (29/1), 16 mars (26/2), 20 april (26/3), 9 maj (18/4) sista tillfället för er som kompletterar till högskola/universitet, 8 juni (21/5), 17 augusti (30/7), 14 september (27/8) , 12 oktober (24/9) sista tillfället för er som kompletterar till högskola/universitet, 9 november (22/10), 7 december (19/11).

Datum för prövning på Eductus 2018:
15 januari (11/12), 19 februari (19/1), 26 mars (23/2), 30 april (30/3), 14 maj (9/4) sista tillfället för er som kompletterar till högskola/universitet, 4 Juni (4/5), 9 Juli (8/6), 13 Augusti (13/7)