Välj en sida

Prövning för betyg

I Åre är det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

All prövning sker i Östersund via Lärcentrum Östersund

Avgiften är 500 kr per kurs (återbetalas ej).

  • Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
  • Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning.

Vänd dig till vuxenutbildningen i din hemkommun om du behöver hjälp att anmäla dig till prövning.

Mer information och ansökan finns här »