Välj en sida

Svenska för invandrare

Lär dig svenska på SFI.
Utbildningen sker på olika nivåer beroende på dina förkunskaper. Du kan läsa på plats i Järpen eller hos Åredalens Folkhögskola. Efter din anmälan blir du kallad till ett inskrivningssamtal.  Du anmäler dig här

Har du frågor om studier  kontakta vår vägledare

Studievägar på SFI

Vilken studieväg du ska gå bedöms vid ett inskrivningssamtal och innan du påbörjar dina studier.

SFI studieväg 1 – kurs A, B, C och D
i första hand till dig med ingen eller kort studiebakgrund, ca 0-4 år i grundskola

SFI studieväg 2 – kurs B, C och D
i första hand till dig med kort studiebakgrund, ca 5-9 år i grundskola
Kurs C och D går att studera på distans.

SFI studieväg 3 – kurs C och D
i första hand till dig med längre studiebakgrund, mer än 9-årig grundskola

Vem har rätt att studera på SFI?

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet, och
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

SFI vuxenutbildningen Åre kommun

SFI ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån dina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

SFI kan du läsa i Järpen, vi har undervisning i gymnasieskolans lokaler på dagtid, måndag till fredag. Till hösten planeras kvällsundervisning på tisdagkvällar, kursen ges under förutsättning att det finns tillräckligt med antal sökande. Mer information om kvällsundervisning kan du få via administratör.

SFI på Åredalens Folkhögskola

SFI på Åredalens folkhögskola sker med folkhögskolans pedagogik och utifrån Skolverkets kursplaner och betygssystem. Parallellt med SFI-studier erbjuds möjlighet att läsa in allmänna ämnen på grundskole- eller gymnasienivå. Den enskildes behov och förutsättningar avgör.

Svenska För Invandrare (SFI) Vi erbjuder SFI i kurserna A-D. Studierna i det svenska språket är nyckeln till att kunna integreras i det svenska samhället. I kursplanen definieras att målet för utbildning i svenska för invandrare är att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga, vilket bl.a. uppnås genom att eleven får träna på att läsa och skriva svenska, att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang och inte minst tränar sig till ett gott uttal.

Kontakt och anmälan
Elna Bolin, studievägledare                                      0647-66 55 03                                elna@aredalensfhsk.se

Du anmäler dig till SFI på folkhögskola genom Åre kommun : Du anmäler dig till SFI här

Kombinera SFI med andra ämnen på vuxenutbildningen

Du har möjlighet att läsa andra kurser inom vuxenutbildningen parallellt med dina studier på SFI. Du kan studera samhällskunskap, matematik, engelska och svenska på grundläggande nivå. För att läsa svenska på grundläggande nivå behöver du ha klarat D-kursen på SFI.

Här gör du din sfi-anmälan

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Telefonkontakt vuxenutbildning
0647 161 00

Maila dina frågor till 
vuxenutbildning@are.se

Ansvarig LärCentrum och Studie & Yrkesvägledare
Karin Högberg
Telefon 0647 162 21 
E-post vuxenutbildning@are.se

Administratör 
Harriet Andersson
Telefon 0647 161 00
E-post vuxenutbildning@are.se

Administratör 
Titti Nordenskiöld
Telefon 0647 161 00
E-post vuxenutbildning@are.se


Campus Åre LärCentrum Åre
Kurortsvägen 20 entré A1. Åre

Yrkesutbildningar i Åre
Skidlärare, Vildmarksguider och Event Manager utbildas vid Campus Åre

Besöksadress & postadress:
Campus Åre LärCentrum, Kurortsvägen 20, 837 51 Åre


 

Svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning
Gymnasieskolans lokaler i Järpen

Besöksadress Järpen:
Norra Vägen 14, ingång vid biblioteket. 837 22 Järpen

Postadress:
Vuxenutbildningen Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen