Välj en sida

Studiemedel CSN

Att söka studiemedel

Du gör din ansökan om studiemedel på CSN
Nedan finns beskrivet hur du gör.

Alla studielån är individuella och du bör alltid kontrollera med CSN vad som gäller just för dig. Ålder, inkomst och utbildningsnivå är faktorer som påverkar lånets och bidragets storlek.

Kontakta alltid CSN

Vid sjukdom, VAB och om du vill veta mer om ansökan, regler och beslut.

Kontakta alltid Försäkringskassan

Om du blir sjuk och inte alls kan studera.

CSN för Åre Vildmarskguideutbildningen
 • Ange Skolform Yrkeshögskola gäller Event Manager och Åre Vildmarks och äventyrsguide
 1. Välj Ort: Åre
 2. Välj Skola: Campus Åre YH
 3. Välj utbildning: Event Manager och Åre Vildmarks och äventyrsguide
 4. AngeStudietid: Fyll i start- och slutdatum och hur många poäng du kommer att läsa.  Annars kan du kontakta LärCentrum så kan hjälpa dig att beräkna din studietid. 
Kontakt och öppettider hittar du här intill.
 5. Därefter kommer ett antal frågor om dina tidigare studier m.m.
CSN vill veta om du SLUTFÖRT utbildning på grundläggande, gymnasial och universitetsnivå – i Sverige eller annat land.

Dina tidigare studier avgör hur många veckor med studiemedel på respektive utbildningsnivå du har rätt till. Det avgör också om du kan få det högre bidraget.
CSN för Skidlärare, Eventassistent och Grundvux
 1. Ange Skolform Kommunal vuxenutbildning/komvux gäller skidlärare, Eventassistent och grundvux
 2. Ange Ort:  Åre/järpen
 3. Ange Skola: Komvux Åre/järpen
 4. Välj Utbildning: skidlärare, Eventassistent och grundvux
 5. Fyll i Studietid: Fyll i start- och slutdatum och hur många poäng du kommer att läsa.  Annars kan du kontakta LärCentrum så kan hjälpa dig att beräkna din studietid. Kontakt och öppettider hittar du här intill.
 6. Därefter kommer ett antal frågor om dina tidigare studier m.m.CSN vill veta om du SLUTFÖRT utbildning på grundläggande, gymnasial och universitetsnivå – i Sverige eller annat land. Dina tidigare studier avgör hur många veckor med studiemedel på respektive utbildningsnivå du har rätt till. Det avgör också om du kan få det högre bidraget.
CSN för komvux distanskurser

 

 1. Ange Skolform Kommunal vuxenutbildning/komvux gäller övriga kurser som ges via distans etc
 2. Välj Ort: Östersund
 3. Välj Skola: Östersund Lärcentrum Komvux
 4. Välj Utbildning/kurs: Övriga komvux kurser på distans
 5. Ange Studietid: Fyll i start- och slutdatum och hur många poäng du kommer att läsa.  Annars kan du kontakta LärCentrum så kan hjälpa dig att beräkna din studietid. 
Kontakt och öppettider hittar du här intill.
 6. Därefter kommer ett antal frågor om dina tidigare studier m.m.
CSN vill veta om du SLUTFÖRT utbildning på grundläggande, gymnasial och universitetsnivå – i Sverige eller annat land.

Dina tidigare studier avgör hur många veckor med studiemedel på respektive utbildningsnivå du har rätt till. Det avgör också om du kan få det högre bidraget.

 

Högre bidraget
Du som är under 25 år och saknar komplett gymnasium, kontakta Arbetsförmedlingen omgående. 
Du kan ha rätt till det högre bidraget antingen genom ungdomsgarantin eller genom ett utbildningskontrakt. För dig över 25 år prövas rätten till högre bidrag automatiskt om du saknar fullständigt gymnasium. Läs mer om högre bidraget här »
CSN-krångel?
Om du får ett besked från CSN om att skolan behöver rapportera uppgifter så kontakta oss så snart du kan.  Om du fått beslutet eller brevet på papper så behöver du ta med dig dessa till LärCentrum.
Vem ska jag kontakta?

Kontakta din utbildare/skola
Vid sjukdom, VAB samt studieavbrott.

Kontakta oss
När CSN meddelat dig att skolan behöver rapportera in uppgifter och om du undrar om just din studietid och poäng.

Kontakta CSN:
Vid VAB eller när du blir sjuk och om du vill veta mer om ansökan, regler och beslut.

Kontakta Försäkringskassan:
Om du blir sjuk och inte alls kan studera.

Om du blir sjuk eller vabbar – och har studiemedel

Sjukanmälan Försäkringskassan »

CSN om sjukdom och VAB »

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och sjukdomen gör att du inte alls kan studera så måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan från första sjukdagen. Du ska också anmäla till CSN och samtidigt anmäla till skolan att du är sjuk.

Om du vabbar

Om du vabbar i minst en vecka ska du omgående anmäla det till CSN. 

Studieomfattning

Komvux gymnasial vuxenutbildning

 • Heltid: 20p/vecka
 • 75%: minst 15p/vecka
 • 50%: minst 10p/vecka

Yrkeshögskola

 • Heltid 5 YHP/vecka

Universitetsstudier

 • Heltid 1,5 HP/vecka
Kontakta oss

Kontakta oss

Telefonkontakt vuxenutbildning
0647 161 00

Maila dina frågor till 
vuxenutbildning@are.se

Ansvarig LärCentrum och Studie & Yrkesvägledare
Karin Högberg
Telefon 0647 162 21 
E-post vuxenutbildning@are.se

Administratör 
Emilia Rogge
Telefon 0647 161 00
E-post vuxenutbildning@are.se

Administratör 
Titti Nordenskiöld
Telefon 0647 161 00
E-post vuxenutbildning@are.se


Svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning
Gymnasieskolans lokaler i Järpen

Besöksadress Järpen:
Norra Vägen 14, ingång vid biblioteket. 837 22 Järpen


 

Campus Åre LärCentrum Åre
Öppet vardagar 07.00 till 17.00 Med eget passerkort har du i Åre tillgång till studierum och teknik på LärCentrum när du själv kan och vill övriga tider. 

Yrkesutbildningar i Åre
Skidlärare, Vildmarksguider och Event Manager utbildas vid Campus Åre

Besöksadress LärCentrum Åre:
Åre kompaniet, Kurortsvägen 20 entré A, 837 51 Åre