Välj en sida

Validering inom vuxenutbildning

Du som vuxen har erfarenheter, kunskaper och färdigheter som du har fått på olika sätt. Det kan vara genom studier och arbetsliv men också i hemmet och på fritiden.

Validering handlar om att värdera det du faktiskt redan kan och dokumentera den. Med andra ord kan du få papper på vad du kan.

Validering används hos oss i Åre ofta inom omvårdnadsutbildningar där du har möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare kunskaper i olika kurser

Om du vill veta mer om validering kontakta studievägledare