Välj en sida

Vi vill bjuda in till ett antal informationskvällar om utbildningar och jobbmöjligheter inom vissa bristyrken. Mittuniversitetet informerar om utbildningen och en representant från branschen berättar om behoven i Östersunds kommun.

Kvällen avslutas med frågestund och fika. Välkommen till Kyrkgatan 47, kl 17.30-20.00.

9/2: Socionomutbildningen
16/2: Byggutbildning
1/3: Lärarprogrammet

Anmäl dej till  magnus.akerblad@ostersund.se