Välj en sida

Under fem torsdagar i februari och mars ordnar Lärcentrum Berg informationsträffar om fem olika utbildningsprogram som gör det möjligt att bo kvar på hemorten såväl under som efter utbildningarna. Välkommen på informationstillfällena på Magneten i Svenstavik!

Ett antal torsdagar under vårvintern erbjuder Lärcentrum i Berg informationsträffar om distansstudier kopplade till jobbmöjligheter i Berg.

Informationsträffarna genomförs på Lärcentrum, Magneten i Svenstavik. Magneten är samma hus som arbetsförmedlingen på Stationsvägen 7 och Lärcentrum hittar du på våning 2.

Datum och inriktning för träffarna

Varje träff har ett särskilt utbildningstema. Träffarna är upplagda med ett inledande pass om yrket, möjligheter och kompetensbehovet i Bergs kommun, följt av en videokonferens med det universitet eller högskola som anordnar utbildningen och som berättar om utbildningens innehåll och upplägg.

Varje träff avslutas med en frågestund och kort information från studie- och yrkesvägledare samt Lärcentrum.

Datum för träffarna är:

  • 8 februari kl 15.30 – Grundlärarprogrammen vid Mittuniversitetet
  • 15 februari kl 15.30 – Studie- och yrkesvägledarutbildning vid Stockholms universitet
  • 22 februari kl 15.30 – Receptarieprogrammet vid Umeå universitet
  • 15 mars kl 15.30 – Yrkeshögskoleutbildningar
  • 22 mars kl 15.30 – Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Träffarna pågår till ca 17.00.

Ingen föranmälan behövs!