Välj en sida

Prövning för betyg

Om du vill höja ett betyg i en kurs du redan har betyg i eller om du redan har kunskaper i en kurs och vill ha dem bedömda kan du göra en prövning. Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand och sedan tentar av kursen.

Du har rätt att göra en prövning i en kurs i vilken kommun som helst. I de flesta fall kostar det 500 kr.

 Vi hänvisar dig till LärCentrum i Östersund för anmälan och mer information »