Välj en sida

Välkommen till LärCentrum Bräcke

Hos oss är flexibilitet och dina behov i fokus

Det är LärCentrum Bräcke som har det samlade ansvaret för vuxenutbildningen i Bräcke kommun. LärCentrum Bräcke står för flexibilitet och att det är du och dina behov i studierna som är viktigast för oss. Det innebär att du själv väljer vad, hur och när du vill studera – utifrån just din livssituation.

 

Vad vill du bli?

Studier och jobb i Bräcke kommun

AMs bild om studier

Vill du bo och utvecklas i Bräcke kommun? Det finns många yrken med stort behov av utbildad personal i vår region. Du kan läsa många utbildningar på distans och bo kvar i kommunen. LärCentrum hjälper dej eftersom vi erbjuder studieplatser, tentamensmöjligheter och teknik som underlättar distansstudier

Här nedan finns campus- och distansstudier mot universitetet och möjligheter till relevanta jobb i regionen, kopplade till respektive utbildning; lärare, sjuksköterska, byggingenjör, polis, socionom, förskollärare, IT-yrken, studie- och yrkesvägledare samt biomedicinsk analytiker

Lärarprogrammet 4-6,  Mittuniversitetet
Sjuksköterskeprogrammet,  Mittuniversitetet
Ekoteknik & hållbart byggande,  Mittuniversitetet
Polishögskolan på distans,  Umeå universitet.
Socionomutbildningen,  Mittuniversitetet
Förskollärarprogrammet,  Mittuniversitetet
IT-utbildning,  Mittuniversitetet
Studie och yrkesvägledare,  Umeå universitet
Biomedicinsk analytiker,  Mittuniversitetet

Under  http://www.larcentrum.se/broschyrer/ hittar du mer om yrkeshögskola på distans och studier på hemorten med LärCentrum och Mittuniversitetet

Kontakta oss

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare:
Britt-Marie Åreng
Tel 070-190 73 38
E-post  britt-marie.areng@jgy.se

Rektor Vuxenutbildningen:
Margareta Nenzén
Tel 010-490 24 16
E-post  margareta.nenzen@jgy.se

Besöksadress:
Västra Kungsvägen 34, Bräcke 

Postadress:
Lärcentrum
Box 12
843 21 Bräcke

Chatta med oss:
Tisdagar kl 11-16

 

LärCentrum Bräcke

Vi ansvarar för antagning och vägledning men erbjuder också ytterligare service för dig som är vuxen och studerar.

Läs mer