Välj en sida

Bra att veta för dig som studerar

Kursändringar
Ibland uppstår behov av att ändra din studieplan och oavsett orsak så är det viktigt att du kontaktar skolan för att göra förändringen. Om du har studiemedel måste du tänka på att alla ändringar påverkar ditt studiemedel. Om du ändrat din studietid och omfattning så måste du också meddela CSN detta.
Sjukanmälan
Om du blir sjuk och sjukdomen gör att du inte alls kan studera så måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan från första sjukdagen. Du ska också meddela skolan om din frånvaro.
Vård av barn
Om du vårdar ditt barn och inte kan studera samtidigt ska du anmäla det till CSN. Du ska också meddela skolan om din frånvaro.
Kurslitteratur
I samband med kallelse till utbildning får du information av din lärare om vilken kurslitteratur som används.
Stöd och behov

Vi gör allt vi kan för att möta och tillgodose dina behov av stöd under utbildningstiden. Meddela oss så hjälper vi dig gärna.

Kontakta oss

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare:
Annmari Jonsson
Tel 070-190 7338
E-post annmari.jonsson@jgy.se

Verksamhetsplanerare SFI:
Christina Gresseth
Tel 070-189 3669
E-post christina.gresseth@jgy.se

Rektor för Vuxenutbildningen:
Britt-Marie Åreng
Tel 070-190 7202
E-post  
britt-marie.areng@jgy.se

Besöksadress:

Västra Kungsvägen 34, Bräcke
Postadress:
Lärcentrum
Box 12
843 21 Bräcke