Välj en sida

LärCentrum som studieplats

För dig som studerar erbjuder LärCentrum studieplats med dator och möjlighet till videokonferens.
Kontakta Catarina Julin Nygren för mer information, e-post: catarina.julin-nygren@bracke.se
Välkommen till oss!

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare:
Annmari Jonsson
Tel 070-190 7338
E-post annmari.jonsson@jgy.se

Verksamhetsplanerare SFI:
Christina Gresseth
Tel 070-189 3669
E-post christina.gresseth@jgy.se

Rektor för Vuxenutbildningen:
Britt-Marie Åreng
Tel 070-190 7202
E-post  
britt-marie.areng@jgy.se

Besöksadress:

Västra Kungsvägen 34, Bräcke
Postadress:
Lärcentrum
Box 12
843 21 Bräcke