Välj en sida

Det är vi som är LärCentrum Bräcke

Britt-Marie Åreng

Tillförordnad Rektor Vuxenutbildningen

Tel 070-190 7338

E-post  britt-marie.areng@jgy.se

Britt-Marie Åreng

Studie- och yrkesvägledare

Tel 070-190 73 38

E-post  britt-marie.areng@jgy.se

Gunilla Arnstål

Samordnare Yrkesutbildningar, Jämtlands Vux

Tel 010-490 26 32

E-post  gunilla.arnstal@jgy.se

Christina Gresseth

Verksamhetsplanerare och biträdande rektor SFI Bräcke

Tel 010-490 26 41

E-post  christina.gresseth@jgy.se

Marie Jamtebo

Samordnare Vård och omsorg, Jämtlands Vux

Tel 010-490 26 42

E-post  marie.jamtebo@jgy.se

Eva Johansson

Administratör

Tel 010-490 26 34

E-post  eva.johansson@jgy.se

Lars Larsson

Bokning av videokonferens och studieplatser Bräcke

Tel 070-697 57 43

Catarina Julin-Nygren

Bokning av tentamen, videokonferens samt studieplatser i Bräcke och Kälarne.

Tel 0696-165 40

E-post  catarina.julin-nygren@bracke.se