Välj en sida

Prövning för betyg

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan genomför ett slutprov på hela kursen vid ett prövningstillfälle.
Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

En prövning kan du även göra för att höja betyget i en kurs där du redan är godkänd. Du läser då in hela kursen på egen hand och avslutar med ett prov.

Avgiften är 500 kr per kurs. Kontakta LärCentrum för information om var avgiften betalas.

 

  • Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
  • Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning.