Välj en sida

Studiemedel CSN

Studiemedel för dig som studerar genom LärCentrum Bräcke

Du gör din ansökan om studiemedel via  www.csn.se. Du kan ansöka om maximalt 53 veckor åt gången. För att få studiemedel på heltid från CSN ska du studera 20 poäng/vecka. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att räkna ut hur mycket du behöver läsa.

Kontakta CSN

Om du vill veta mer om ansökan, regler och beslut. Läs mer på deras hemsida.

Kontakta Försäkringskassan

Om du blir sjuk och inte alls kan studera.

Viktigt att veta

CSN kräver att få ta del av studieresultat vilket innebär att de vill få ta del av de betyg du fått tidigare innan fortsatta studiemedel beviljas. Det är viktigt att hålla den studietakt som du bestämt och om du får problem med det måste du kontakta skolan och CSN.

Räkna med att dina studier tar tid. Om du väljer att läsa heltid så förväntas du ägna 40 timmar i veckan åt dina studier. Tänk över din situation om du har tänkt att kombinera studier och arbete.

Du kan få behålla dina studiemedel om du blir sjuk. Du anmäler din sjukdom hos Försäkringskassan,  www.forskringskassan.se.

Om vård av barn innebär att du får svårt att hinna med dina studier kan du i vissa fall få lov att behålla dina studiemedel. Se mer information på  www.csn.se

Om du har fler funderingar kring studiemedel så se  www.csn.se

Studieomfattning

  • Heltid: 20p/vecka
  • 75%: minst 15p/vecka
  • 50%: minst 10p/vecka
Kontakta oss

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare:
Annmari Jonsson
Tel 070-190 7338
E-post annmari.jonsson@jgy.se

Verksamhetsplanerare SFI:
Christina Gresseth
Tel 070-189 3669
E-post christina.gresseth@jgy.se

Rektor för Vuxenutbildningen:
Britt-Marie Åreng
Tel 070-190 7202
E-post  
britt-marie.areng@jgy.se

Besöksadress:

Västra Kungsvägen 34, Bräcke
Postadress:
Lärcentrum
Box 12
843 21 Bräcke