Välj en sida

Kommunal vuxenutbildning

Vem får studera?

Det är samma lagar och regler som gäller i hela Sverige för vem som får studera inom vuxenutbildning.  Läs mer om vem som får studera här »

 Läs mer om studier i annan kommun än din hemkommun här »

 Särskilda regler för Nordiska medborgare »

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå men är anpassad efter vuxnas behov. På grundläggande nivå är det en rättighet att få studera om du saknar kunskaper som du annars skulle fått inom grundskolan. För att studera på grundläggande nivå behöver du som har ett annat modersmål än svenska ha lägst betyg Godkänt i SFI kurs D – eller ha motsvarande kunskaper i svenska språket.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Ofta krävs att du har kunskaper motsvarande  grundskola/grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. På gymnasial nivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns plats för görs en prioritering. En person med kort tidigare utbildning går före den med längre utbildning.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är för dig som fyllt 20 år och har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller en förvärvad hjärnskada.
Särskild utbildning för vuxna välkomnar dig som behöver förnya, förbättra eller repetera dina kunskaper. Här arbetar du i egen takt, utifrån dina egna förutsättningar och intressen. Du lär dig saker du kan använda och ha nytta av i ditt dagliga liv.

Svenskundervisning för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning avgör vilken studieväg du går.

 Läs mer om studievägarna här »

Kontakta oss

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare:
Annmari Jonsson
Tel 070-190 7338
E-post annmari.jonsson@jgy.se

Verksamhetsplanerare SFI:
Christina Gresseth
Tel 070-189 3669
E-post christina.gresseth@jgy.se

Rektor för Vuxenutbildningen:
Britt-Marie Åreng
Tel 070-190 7202
E-post  
britt-marie.areng@jgy.se

Besöksadress:

Västra Kungsvägen 34, Bräcke
Postadress:
Lärcentrum
Box 12
843 21 Bräcke

Här gör du din sfi-anmälan