Det är vi som är LärCentrum Östersund

Magnus Andersson

Magnus Andersson

Rektor

Tel 063-14 30 00

E-post  magnus.o.andersson@ostersund.se

Magnus Åkerblad

Magnus Åkerblad

Utbildningsledare

Tel 063-14 43 91

E-post  magnus.akerblad@ostersund.se

Marika Ottosson

Marika Ottosson

Informatör/Administratör

Tel 063-14 30 00

E-post  marika.ottosson@ostersund.se

Anna-Karin Byström

Anna-Karin Byström

Administratör

Tel 063-14 30 00

E-post  annakarin.bystrom@ostersund.se

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Administratör

Tel 063-14 30 00

E-post  susanne.eriksson@ostersund.se

Linda Jämteby

Linda Jämteby

Studie- och yrkesvägledare

Tel 063-14 30 00

E-post  larcentrum@ostersund.se

Karin Gunnarsson

Karin Gunnarsson

Studie- och yrkesvägledare

Tel 063-14 30 00

E-post  larcentrum@ostersund.se

Inger Löfberg

Inger Löfberg

Studie- och yrkesvägledare

Tel 063-14 30 00

E-post  larcentrum@ostersund.se