Välj en sida

Bra att veta för dig som studerar

Kursändringar

Anmäl alltid avbrott och ändringar i studietid och omfattning till den skola som rapporterar till CSN. Om du har studiemedel måste du tänka på att alla ändringar kan påverka ditt studiemedel. Glöm inte att anmäl ändringen till CSN.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk och sjukdomen gör att du inte alls kan studera så måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan från första sjukdagen. Du ska samtidigt ta kontakt med den skola som rapporterar till CSN.

Kontakta ditt Lärcentrum om du är osäker på vilken skola som rapporterar dina uppgifter till CSN.

Kontakt Lärcentrum Länet

Sjukanmälan Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande

CSN om sjukdom och VAB http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/sjuk

Vård av barn

Om du vabbar i minst en vecka ska du omgående anmäla det till CSN. Du ska samtidigt ta kontakt med den skola som rapporterar till CSN. Kontakta ditt Lärcentrum om du är osäker på vilken skola som rapporterar dina uppgifter till CSN.

Hur beställer jag betyg?

Idlhj dfoshf eilfuhds flkdshf ewiofg dskfjdsgf kdsfjygewukgsdf kjewgkeuyg dskjygsdfksdfgy Idlhj dfoshf eilfuhds flkdshf ewiofg dskfjdsgf kdsfjygewukgsdf kjewgkeuyg dskjygsdfksdfgy Idlhj dfoshf eilfuhds flkdshf ewiofg dskfjdsgf kdsfjygewukgsdf kjewgkeuyg dskjygsdfksdfgy Idlhj dfoshf eilfuhds flkdshf ewiofg dskfjdsgf kdsfjygewukgsdf kjewgkeuyg dskjygsdfksdfgy Idlhj dfoshf eilfuhds flkdshf ewiofg dskfjdsgf kdsfjygewukgsdf kjewgkeuyg dskjygsdfksdfgy

 

Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog

Kdaslkjds fldskfh dslfkdshf dilwfgh dsfhjkbsffgil adskfjgadsf kuweygf dskjfgewq fkuegdf kjfgd kfugds fkdjsgfds kufgds fkjdsfgwekuyfg dskfjsgf ekwuyfg dskfjdsgfkuwegf dksjfgw kfugsd fadsasdf

Slutbetyg/Examensbevis

Ldwijosdf powesdfpäofpåwefu wepofius fpoaf eslfiuhse foiewhfg sdlfgs fkweufg dskfugds fksuagf dskjfgsa fkuadsyg sdf

Hur beställer jag intyg?

Lsdljas fpowefoödhf dslfiuhds fdfhiu dslfiugh lsdkjhf dfögohijfg öäcvj bhdföghfd glfhg dfgfdgfdg

Kurslitteratur

Ldsölfhjsdf asödfijh dsflsehf lewfihew fkhewgf ksdjfhg dskfjhgds fiuweg waeilufghs dlfkgsdhf gödfjkgh föbkljhv blkdfhg flighs glkfhg fdlgkhfd glkdfhg fdlkghdf glkdfhg ldisfgh dslgkdfsh gsd

 

Försäkringar

http://ostersund.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-kris/forsakringar.html

Studiemiljö & Teknik m.m.

Lddlsjdh fiouhewr fglirhfg ekghre kfg dskfjhgds fkjdsfg wiofgs dlgkjfhg ödfbh dföhbijvc böcvlkjbhs dlgivdsh fgldisfughds fgho ödfogh gösdhg fdlkghf gliadfhg dlfkghs aliguhdsaf lgfadhg lsdfigh dfslgidfh glidfahg afsldighd flgkdfhg lidfgh sdflguhdf gldsfkgh ölk

Utbildningskontrakt

Kasldhjfs lfiuhsdf lsdifhg sdkfydgs fksduyfgs fkuegf ekwdsuyfgds fkudsygf dksufg skfjdsg fkadsufg sdaf

Traineeplatser

Ksdlksjf lsdfghsd flidsghf sdfildhf ögoifdjgh fgösonbj cvxöbldhjfg ldfghu dfslgifdsh gödfgj fdölhfd glidfhg lfdgh dflgidf hglkfdhg dlfigh dflgdfh glkfdhg dflkgh fdslgsdfg

Stöd och behov
  • Arbetsterapeut
  • Coach Navigator
  • Dyslexi eller annan funktionsnedsättning
Kontakta oss

Kontakta oss

Rektor
Cajsa Salomonsson
0684-164 00
070-603 15 49

Skoladministratör
Kia Östman
0680-162 98
070-644 56 41

Studie och yrkesvägledare
Birgitta Wallin
0680-163 88
070-290 41 30

Besöksadress: Tingshuset, Fjällvägen 15, 842 32 Sveg
Telefon: 0680-162 98
E-post:  kia.ostman@herjedalen.se

Videokonferensanläggningar
Finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Bokning: Kia Östman tel. 0680-162 98 eller 070-6445641

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00