Välj en sida

Tentamensservice och videokonferens

Lärcentrum finns centralt i Östersund och är till för dig som studerar. Här finns en bra studiemiljö, teknisk utrustning att låna och möjlighet att träffa andra studenter. Det finns teknik som underlättar dina studier oavsett om du studerar på orten eller på distans. Vår personal hjälper dig gärna oavsett om du har behov av studie- eller yrkesvägledning, betyg eller tentamen. Vi är tillgängliga dagtid alla vardagar och övrig tid efter överenskommelse.

 

Tentamensservice

Tentamensservice är en viktig service på Lärcentrum. Genom bra rutiner och samarbete med utbildningsanordnare kan tentamen genomföras på ett rättssäkert sätt vid Lärcentrum för dej som läser på distans eller av någon anledning inte kan närvara på ordinarie tentamensplats. Tentamen här sker på samma tider som vid den skola du studerar mot.

Du bokar tentamen genom att kontakt oss direkt och även anmäla detta till din institution eller utbildningsanordnare.

Videokonferens

Videokonferens är ett tids- kostnads- och miljöeffektivt sätt att arrangera och delta i möten, lektioner och seminarier på annan ort. Detta är en mötesteknik som vi själva gärna använder och erbjuder dej för att underlätta studierna. På Lärcentrum i Östersund kan vi erbjuda två fullt utrustade lokaler för att mötas över långa avstånd, med kamera, bildskärm och teknik som gör att du kan följa föreläsningar och genomföra möten utan att resa.

Du bokar en videokonferens direkt hos oss, via mail eller telefon.

Kia Östman

Kia Östman

Skoladministratör

Tel 0680-162 98

E-post  kia.ostman@herjedalen.se