Välj en sida

Prövning för betyg

I Krokom är det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Prövning & äldre kurser längst t o m 30 juni 2016

 

Du som redan läst kursen och vill höja ditt betyg kan istället anmäla dig till prövning. Du läser då in hela kursen på egen hand och avslutar med ett prov. Prövning i äldre kurser kunde du göra längst t o m 30 juni 2016.

Avgiften är 500 kr per kurs.

  • Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
  • Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning.
  • I Krokom kan du göra prövning i SFI-kurser samt i kurser från Vård och omsorgsprogrammet
  • För övriga kurser samarbetar vi LärCentrum i Östersund följ länk nedan

Mer information och ansökan finns här »

Kostnadsfri prövning

Du kan göra prövning i kurs som du har F eller IG i. Då är prövningen kostnadsfri en gång. Vänd dig först till den skola/anordnare som du först läste kursen (inom rimlig tid på max 6mån-12mån) och undersök möjligheten till F- eller IG-prövning. Om du anmält dig till prövning hos Lärcentrum Östersund behöver du styrka ditt F eller IG genom att uppvisa ett betygsdokument.

Så här gör du
  1. För prövning i Krokom kontakta LärCentrum i Krokom.
  2. För prövning i Östersund följ länken nedan
  3. Gör din anmälan om prövning här »
  4. Betala in avgiften – din anmälan behandlas inte förrän vi tagit emot betalningen. Inbetald avgift återbetalas inte.
    Vid F eller IG – visa upp betygsdokument som styrker att du har F eller IG i kursen. Din anmälan om prövning behandlas inte förrän betyget är styrkt.

Betalning & anmälan ska vara LärCentrum tillhanda 2 veckor innan prövningsdatumet. Tänk på att det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser betalningen.

Var kan jag göra min prövning?

Prövning genom LärCentrum i Krokom görs hos MIROI AB  inom SFI och Vård och omsorg.

Prövningar genom LärCentrum Östersund görs i första hand på Hermods eller Primrose. Om de inte kan erbjuda kursen så får du göra prövningen på Jämtlands Vux!

Om varken Hermods, Primrose eller Jämtlands Vux! kan erbjuda prövning i önskad kurs så kan den göras genom annan utbildningsanordnare – efter godkännande av rektor på LärCentrum Östersund.

Datum för prövning på Hermods, 2016: (sista dag för anmälan & betalning inom parantes)

12 februari (22 jan), 11 mars (19 feb), 15 april (25 mars), 13 maj (22 april), 10 juni (20 maj),
19 augusti (29 juli), 16 september (26 aug), 14 oktober (23 sept), 11 november (21 okt) och 9 december (18 nov).

Datum för prövning på Primrose, 2016:
26 februari, 18 mars, 29 april, 27 maj och 17 juni.