Välj en sida

Validering inom vuxenutbildning

Du som vuxen har erfarenheter, kunskaper och färdigheter som du har fått på olika sätt. Det kan vara genom studier och arbetsliv men också i hemmet och på fritiden.

Validering handlar om att värdera det du faktiskt redan kan och dokumentera den. Med andra ord kan du få papper på vad du kan.

Om du vill veta mer om validering kontakta studievägledarna.