Välj en sida

Lär dig svenska på SFI

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket, för dig som inte har svenska som modersmål. Du måste vara skriven i kommunen och inte ha svenska som modersmål. Du kan läsa SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år.

Utbildningen är uppdelad i fyra kurser (A, B, C och D). Kurserna är anpassade till din bakgrund, dina behov och dina studiemål. Alla utbildningar inom SFI är gratis.