Välj en sida

Sista datum för komplettering av ansökan till högskolan och universitet är torsdag 21 juni 2018. Du som läser en kurs och vill komplettera måste genomföra din muntliga examination senast fredag 25 maj 2018

Detta för att utbildningsanordnaren och din hemkommun ska hinna med betygshanteringen.

Om du läser en kurs med nationella prov så måste detta skrivas senast en vecka innan din muntliga examination. Att du ska komplettera till högskolan är inte skäl för dispens från NP och risken är att du inte kommer att kunna få ditt betyg i tid om NP-resultat saknas när betyg ska sättas