Välj en sida

En film om Särvux

Se vår kortfilm om Särvux och lyssna på vad några av deltagarna säger. Till filmen >> Kontakta en studie- och yrkesvägledare hos oss om du vill få mer...

Komplettera för högskola och universitet

Sista datum för komplettering av ansökan till högskolan och universitet är torsdag 21 juni 2018. Du som läser en kurs och vill komplettera måste genomföra din muntliga examination senast fredag 25 maj 2018 Detta för att utbildningsanordnaren och din hemkommun ska...