Välj en sida

Personuppgiftslagen (PuL)

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informations­material eller lämnar en synpunkt/fråga via vår webbsida lagras dina personuppgifter hos Östersunds kommun i syfte att vi kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende. Lämnade personuppgifter kommer att databehandlas. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Östersunds kommun lagrar dina uppgifter. Personuppgifterna kommer att gallras bort så snart ditt ärende är färdigbehandlat.

Kommunen är skyldig att – på din begäran, rätta, blockera eller radera uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked – efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning eller bolag som du vill få uppgifter från. Behandling av personuppgiftlagen Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.
Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress och fotografier.

I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

När registreras mina personuppgifter?
Hos kommunen kan dina personuppgifter registreras vid till exempel ansökan om förskoleplats, vid ansökan om bygglov eller om du lämnar en synpunkt. Om du skickar brev eller e-post till kommunen så kan ditt meddelande diarieföras.

Rätt att begära information.
Du har rätt att en gång per år be om att få information över de personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Utdraget får du genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till:
Östersunds kommun, 831 82 Östersund.

Rätt att begära rättelse.
Du har rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Denna rättelse görs till kommunens personuppgiftsombud via Kundcenter 063-14 30 00.

Kontakta oss

Kontakta oss

E-post larcentrum@ostersund.se

Telefon 063-14 30 00 (växeln)
Kommunens kundcenter svarar på enklare frågor eller hänvisar till LärCentrum.

Besöksadress:
Kyrkgatan 47, Östersund

Studie- och yrkesvägledning (Drop-in)
Måndagar 13-16
Tisdagar    10-13
Onsdagar  13-16

Information om studier, CSN och webbansökan
Måndagar 13-16
Tisdagar    10-13
Onsdagar  13-16
--------------------------------------

Postadress:
Östersunds Kommun
LärCentrum
831 82 Östersund