Välj en sida

Prövning för betyg

I Östersund är det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Du kan du göra på Hermods eller Eductus i Östersund, men du anmäler dig hos oss på länken nedan.