Välj en sida

Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att få grundläggande behörighet, bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • Grundläggande vuxenutbildning, syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet
  • Rätt till SFI har den som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge
  • Grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • En eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • En eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

 

Läs  mer på Skolverkets sida om rättigheter >>

Rätt till SFI >>

Skolverket om grundläggande studier >>

Kontakta oss

Kontakta oss

E-post larcentrum@ostersund.se

Telefon 063-14 30 00 (växeln)
Kommunens kundcenter svarar på enklare frågor eller hänvisar till LärCentrum.

Besöksadress:
Kyrkgatan 47, Östersund

Studie- och yrkesvägledning (Drop-in)
Måndagar 13-16
Tisdagar    10-13
Onsdagar  13-16

Information om studier, CSN och webbansökan
Måndagar 13-16
Tisdagar    10-13
Onsdagar  13-16
--------------------------------------

Postadress:
Östersunds Kommun
LärCentrum
831 82 Östersund