Välj en sida

Utbildningsutbud och studieformer

Östersunds kommun erbjuder kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). I Östersund kan du också studera på yrkeshögskola och universitet, då är det inte LärCentrum Östersund som ansvarar för utbildningen, men vi kan vara din studieplats om du läser på distans. För övriga utbildningar i Östersund och Jämtlands Län  läs mer här »

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning delas in tre block:

Grundläggande nivå Här läser du främst på dagtid och på plats i klassrum. Du kan bland annat läsa Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap och Matematik.

Gymnasial nivå Här finns utbud och sätt att studera på som passar de flesta. Du kan studera på plats i klassrum på både dag- och kvällstid – eller helt på distans. Det finns utbildningar både för dig som är teoretisk och praktisk.

Svenska för invandrare På plats i klassrum främst på dagtid.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna erbjuds på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Du läser främst på dagtid på plats i klassrum, men det finns också möjlighet till mer praktiskt lärande mot yrken och lärlingsutbildning.

Se vår film om Särvux.

Klicka på knappen nedan för att ladda ned blanketten för ansökan. Det går bra att fylla i blanketten digitalt, men den skall skrivas ut, signeras och skickas in enligt instruktionerna.

Studieformer

Flex: Flexibla studier med varierande lärformer och med lärare på plats. Du kan studera på plats i skolans lokaler med lärarledda lektioner i kombination med webbaserad utbildning via en digital lärplattform. Handledning kan erbjudas enskilt eller i grupp.

Grupp: Studier genom lärarledd undervisning i sammanhållna grupper. På skolan erbjuds du schemalagda föreläsningar, lektioner och genomgångar. Handledning kan erbjudas enskilt eller i grupp.

Distans: Studier på distans via en webbaserad digital lärplattform, anpassad för distansundervisning. Du kommunicerar med din lärare via lärplattformen. Vissa moment av utbildningen kan komma att ske på plats i skolans lokaler.

Lärlingsutbildning: Lärlingsutbildning passar dig bäst som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. En stor del av utbildningen ske på en arbetsplats, där du har hjälp av en handledare. Se vår film om lärlingsutbildningen ”Aspiranten”.

Kurskatalog

Sök information om och ansök till de utbildningar och kurser vi erbjuder.

YH ››

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan.
Här kan du söka efter de utbildningar som är aktuella för tillfället.