Välj en sida

Vem får studera, dina rättighter

Komvux på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) är en rättighet från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du är bosatt i Sverige och saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt att du har förutsättningar att följa kursen.

Komvux på gymnasial nivå

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
  • och är bosatt i Sverige
  • och saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • och har förutsättningar att följa kursen.

Du som är under 20 år är behörig om du har slutbetyg, gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan – eller om det finns särskilda skäl.  Läs mer om behörighet »

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats görs ett urval.  Läs mer om urval »

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Är en rättighet för dig från och med 1 juli det år du fyller 16 år och är bosatt i Sverige. För att ha rätt till sfi saknar du också grundkunskaper i svenska språket. Om du har grundkunskaper i norska eller danska får du inte studera sfi. 

Särvux på grundläggande nivå

För dig som är vuxen med utvecklingsstörning är Särvux på grundläggande nivå en rättighet från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du är bosatt i Sverige och saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan samt att du har förutsättningar att följa kursen.

Särvux på gymnasial nivå

För dig som är vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
  • och är bosatt i Sverige
  • och saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • och har förutsättningar att följa kursen.

Du som är under 20 år är behörig om du har slutfört  gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor – eller om det finns särskilda skäl.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Bestämmelserna om behörighet och urval regleras i Skollagen och Förordningen om vuxenutbildning. För Skollag och Förordning i sin helhet:

Skollag (2010:800) »

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning »

 

Kontakta oss

Kontakta oss

E-post larcentrum@ostersund.se

Telefon 063-14 30 00 (Kommunens kundcenter)
Kommunens kundcenter svarar på enklare frågor eller hänvisar till LärCentrum.


På grund av coronaviruset har vi inte någon drop-in och all vägledning sker via telefon eller online. Detta gäller tills vidare. Enbart bokade möten tas emot om man är helt symptomfri.

Receptionen
Måndag-torsdag: 8-16 (stängd)

Studie- och yrkesvägledning
Drop-in besök
Måndagar: 13-16 (stängd)
Onsdagar:  13-16 (stängd)

Information om studier, CSN, webbansökan
Drop-in besök

Måndagar: 13-16 (stängd)
Onsdagar:  13-16 (stängd)


Besöksadress:
Kyrkgatan 47, Östersund

Postadress:
Östersunds Kommun
LärCentrum
831 82 Östersund