Välj en sida

Yrkeshögskola

Vad är Yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan (YH) samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

LärCentrum i Östersund bedriver inte YH-utbildningar i egen regi, men vi har ett antal utbildningar hos oss i huset. Inför höstterminen 2019 kan man i våra lokaler läsa till Medicinsk sekreterare via Lernia, samt till Byggproduktionsledare och  Solenergiprojektör via KYH.

 

Vilka går på YH

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala. Alla som har fått ett slutbetyg från gymnasieskolan kan söka en utbildning i Yrkeshögskolan (YH). Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet, utöver den grundläggande behörigheten.

En studerande kan också tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter från annan utbildning eller yrkesverksamhet.

Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna vid olika tider under året.

YH-utbildningar i Östersunds kommun

Byggproduktionsledare
– KYH, distans

Drift- och fastighetstekniker
– Hermods, distans

Lönespecialist
– Iterum, distans

Medicinsk sekreterare
– Lernia, distans mot satellit Luleå

Redovisningsekonom
– Hermods, på plats

Socialpedagog
 – Folkuniversitetet, på plats

Solenergiprojektör
– KYH, distans

Stödpedagog
– Hermods, distans 

Tandsköterska
– Folkuniversitetet, på plats

Vårdadministratör
– Lernia, distans

YH-utbildningar

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.