Välj en sida

Bra att veta för dig som studerar

Kursändringar

Ibland uppstår behov av att ändra din studieplan och oavsett orsak så är det viktigt att du kontaktar skolan för att göra förändringen. Om du har studiemedel måste du tänka på att alla ändringar påverkar ditt studiemedel. Om du ändrat din studietid och omfattning så måste du också meddela CSN detta.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk och sjukdomen gör att du inte alls kan studera så måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan från första sjukdagen. Du ska också meddela skolan om din frånvaro.

Vård av barn

Om du vårdar ditt barn och inte kan studera samtidigt ska du anmäla det till CSN. Du ska också meddela skolan om din frånvaro

Kurslitteratur

I samband med kallelse till utbildning får du information av din lärare om vilken kurslitteratur som används.

Stöd och behov

Vi gör allt vi kan för att möta och tillgodose dina behov av stöd under utbildningstiden. Meddela oss så hjälper vi dig gärna.

Kontakta oss

Kontakta oss

Besöks- och postadress
Forsvägen 51, 844 41 Bispgården

Öppettider
Måndag - Fredag 8.00-16.00

Studie- och yrkesvägledare:
Marie Karlsson
Telefontid måndagar 9-12
Tel 010-490 26 56
E-post marie.karlsson@jgy.se


Eva Mårtensson
Rektor Vuxenutbildning
Tel 010-490 24 10
E-post  eva.martensson@jgy.se