Välj en sida

Prövning för betyg

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan genomför ett slutprov på hela kursen vid ett prövningstillfälle. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

En prövning kan du även göra för att höja betyget i en kurs där du redan är godkänd. Du läser då in hela kursen på egen hand och avslutar med ett prov. Prövning i äldre kurser kan du göra längst t o m 30 juni 2016.

Avgiften är 500 kr per kurs.

  • Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
  • Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning.

Prövning & äldre kurser längst t o m 30 juni 2016

Om du har påbörjat din utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 eller i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 då kan du pröva i äldre kurser t o m den 30 juni 2016. Med äldre kurser menas det kurssystem som infördes år 2000 respektive 2001 (MA1201, NK1202 och SH1201 osv)