Välj en sida

Utbud

Jämtlands Vux erbjuder kommunal vuxenutbildning (komvux) och Svenska för invandrare (SFI) i Ragunda kommun. Se mer information  www.jgy.se/vux

På plats i klassrum

Distans

Flexibelt

Lärlingsutbildning

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning delas in tre olika block:

Grundläggande nivå
Här läser du främst på dagtid och på plats i klassrum. Du kan bland annat läsa Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap och Matematik.

Gymnasial nivå
Här finns utbud och sätt att studera på som passar de flesta. Du kan studera på plats i klassrum på både dag- och kvällstid – eller helt på distans. Det finns utbildningar både för dig som är teoretisk och praktisk.

Svenska för invandrare
På plats i klassrum främst på dagtid.

 Ansökningsblankett Vux »

 Ansökningsblankett SFI »

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna erbjuds på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Du läser främst på dagtid på plats i klassrum, men det finns också möjlighet till mer praktiskt lärande mot yrken och lärlingsutbildning.

 Ansökningsblankett Särvux »