Välj en sida

Validering inom vuxenutbildning

Du som vuxen har erfarenheter, kunskaper och färdigheter som du har fått på olika sätt.

Validering handlar om att värdera det du faktiskt redan kan och dokumentera den.

Om du vill veta mer om validering kontakta studievägledarna.