Välj en sida

Behörighet till högre studier

För att få läsa på universitet och högskola krävs vissa förkunskaper = behörighetskrav. Eftersom utbildningssystemet har ändrats en del genom åren så kan det vara olika förkunskapskrav beroende på när man avslutade gymnasiet.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven för behörighet eller har en utländsk utbildning eller studerat på en folkhögskola kan du ta kontakt med studie- och yrkesvägledare.

 http://studera.nu/att-valja-utbildning/anmalan-och-antagning/behorighet-till-hogskolestudier/

För mer information kontakt studie- och yrkesvägledare vid högskola/universitet eller vid vuxenutbildningen i Strömsund.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskole- eller universitetsstudier. Vid antagningen till högskola eller universitet tas en del sökande in på urval av deras gymnasiebetyg medan en del tas in på urval av deras högskoleprovsresultat.

Det är ett allmänt prov, vilket betyder att alla får skriva det, oavsett t.ex. ålder. Det hålls två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Provet hålls alltid på en lördag  www.hogskoleprovet.se

och det kostar 450 kronor att skriva högskoleprovet. Anmälningstiden brukar börja ca 2-3 månader innan provet ska hållas och anmälan stängs ca en månad innan provdatumet. På följande sida finner du mer information om  anmälan till högskoleprovet och provdatum.

Kontakta oss

Kontakta oss

Besöksadress: Gröna skolan, Myrgatan 10
Postadress: Box 520, 833 24 Strömsund

Utbildningssamordnare
Inger Eriksson Liljegren
Tel: 0670-167 24
E-post:  inger.eriksson.liljegren@stromsund.se

Kontakt Komvux och SFI
Heidi Sundelin, Rektor
Telefon: 0670-161 81
E-post:  heidi.sundelin@stromsund.se

Studie- och yrkesvägledare
Lisa Sjölin
Telefon: 0670-161 65
E-post: lisa.sjolin@stromsund.se 

Jessica Lindholm
Telefon 0670-161 88
E:post: Jessica.lindholm@stromsund.se