Välj en sida

Beställ betyg

Klicka här för att beställda ditt betyg:  http://www.hjalmar.nu/betyg.html

Kontakta oss

Kontakta oss

Besöksadress: Gröna skolan, Myrgatan 10
Postadress: Box 520, 833 24 Strömsund

Utbildningssamordnare
Inger Eriksson Liljegren, Tel: 0670-167 24
E-post:  inger.eriksson-liljegren@stromsund.se

Kontakt Komvux och SFI
Heidi Sundelin
Rektor
Telefon: 0670-161 81
E-post:  heidi.sundelin@stromsund.se

Studie- och yrkesvägledare
Ulrika Ganning
Telefon: 0670-16165
E-post: ulrika.ganning@stromsund.se

Koordinator SFI
Katarina Bergström Johansson
Tel: 0670-169 32
E-post:  katarina.bergstrom-johansson@stromsund.se