Välj en sida

Prövning för betyg

Du som redan har godkänt betyg i en kurs och vill höja ditt betyg kan anmäla dig till prövning. Du läser in hela kursen på egen hand och avslutar med ett prov. Det gäller även för dig som läst in en kurs eller ett ämne på egen hand eller följt undervisningen men inte fått betyg. Prövning betyder att du tenterar hela kursen mot en avgift.

För mer information och anmälan till prövning kontakta studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen

Kontakta oss

Kontakta oss

Besöksadress: Gröna skolan, Myrgatan 10
Postadress: Box 520, 833 24 Strömsund

Utbildningssamordnare
Inger Eriksson Liljegren
Tel: 0670-167 24
E-post:  inger.eriksson.liljegren@stromsund.se

Kontakt Komvux och SFI
Heidi Sundelin, Rektor
Telefon: 0670-161 81
E-post:  heidi.sundelin@stromsund.se

Studie- och yrkesvägledare
Lisa Sjölin
Telefon: 0670-161 65
E-post: lisa.sjolin@stromsund.se 

Jessica Lindholm
Telefon 0670-161 88
E:post: Jessica.lindholm@stromsund.se