Välj en sida

Validering inom vuxenutbildning

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

Information om hur validering går till finns att läsa på:
 http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/validering

Du kan även kontakta studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen.