Välj en sida

Kommunal vuxenutbildning

Vid vuxenutbildning i Strömsunds kommun kan du som vuxen utveckla, bredda och fördjupa din kompetens genom att

  • Komplettera tidigare utbildning
  • Läsa en helt ny utbildning
  • Läsa upp eller komplettera din behörighet för högskolestudier
  • Utveckla något intresse. Och/eller yrkesområde
  • Läsa kurser för din personliga utveckling
Kontakta oss

Kontakta oss

Besöksadress: Gröna skolan, Myrgatan 10
Postadress: Box 520, 833 24 Strömsund

Utbildningssamordnare
Inger Eriksson Liljegren
Tel: 0670-167 24
E-post:  inger.eriksson.liljegren@stromsund.se

Kontakt Komvux och SFI
Heidi Sundelin, Rektor
Telefon: 0670-161 81
E-post:  heidi.sundelin@stromsund.se

Studie- och yrkesvägledare
Lisa Sjölin
Telefon: 0670-161 65
E-post: lisa.sjolin@stromsund.se 

Jessica Lindholm
Telefon 0670-161 88
E:post: Jessica.lindholm@stromsund.se