Välj en sida

Studiefinansiering

Du kan söka ekonomiskt stöd, studiemedel, för studier inom vuxenutbildning, yrkeshögskola och universitet.  CSN hanterar och bedömer ansökningarna. Ålder, barn och tidigare studier är faktorer som påverkar stödet.

Stödet består av en bidragsdel, som du ej behöver återbetala och en lånedel som du ska återbetala.