Välj en sida

Studiemöjligheter, behörighet & prövning

Att studera är ett bra sätt för att byta yrke eller karriär, och det finns ett stort antal utbildningar och kurser på olika nivåer att välja mellan.

Studier vid komvux och folkhögskola ligger på gymnasienivå och ger dig möjlighet att komplettera dina gymnasiebetyg för högskolestudier. Utbildningsformen erbjuder också SFI samt olika yrkesutbildningar.

Inom komvux motsvarar en veckas heltidsstudier 20 poäng. Varje kurs ger betyg eller om man önskar ett intyg. På folkhögskolan finns ett närvaro krav för att erhålla bedömningar i olika ämnen.

Yrkeshögskola är yrkesinriktade utbildningar som ska ge de kvalificerade yrkeskunskaper som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningar kan vara mellan 6 månader upp till 3 år och finns inom alla yrkesområden. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng.

 

Prövning

Det är inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Avgiften är 500 kr per kurs (återbetalas ej).

  • Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
  • Inom ett år efter avslutat ungdomsgymnasium ska du kontakta din gymnasieskola för prövning.

Läs mer om prövning och gör din ansökan på denna länk >>

Universitets- och högskolestudier

Utbildningen är indelad i tre nivåer som bygger på varandra:

  • Grundnivå (tre år)
  • Avancerad nivå (ett till två år)
  • Forskarnivå (två till fyra år)

Omfattningen av en kurs eller ett utbildningsprogram räknas i högskolepoäng. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Ett heltidsläsår omfattar 60 högskolepoäng.

All utbildning inom högskolan är uppbyggd av kurser. En kurs omfattar vanligtvis mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Två gånger per år genomförs högskoleprovet på en rad olika orter. Du ökar dina chanser att bli antagen till högskola eller universitet genom att skriva högskoleprovet.  Läs mer här >>