Välj en sida

Studiemöjligheter & behörighet

Att studera är ett bra sätt för att byta yrke eller karriär, och det finns ett stort antal utbildningar och kurser på olika nivåer att välja mellan.

Studier vid komvux och folkhögskola ligger på gymnasienivå och ger dig möjlighet att komplettera dina gymnasiebetyg för högskolestudier. Utbildningsformen erbjuder också SFI samt olika yrkesutbildningar.

Inom komvux motsvarar en veckas heltidsstudier 20 poäng. Varje kurs ger betyg eller om man önskar ett intyg. På folkhögskolan finns ett närvaro krav för att erhålla bedömningar i olika ämnen.

Yrkeshögskola är yrkesinriktade utbildningar som ska ge de kvalificerade yrkeskunskaper som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningar kan vara mellan 6 månader upp till 3 år och finns inom alla yrkesområden. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng.

 

Universitets- och högskolestudier

Utbildningen är indelad i tre nivåer som bygger på varandra:

  • Grundnivå (tre år)
  • Avancerad nivå (ett till två år)
  • Forskarnivå (två till fyra år)

Omfattningen av en kurs eller ett utbildningsprogram räknas i högskolepoäng. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Ett heltidsläsår omfattar 60 högskolepoäng.

All utbildning inom högskolan är uppbyggd av kurser. En kurs omfattar vanligtvis mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Två gånger per år genomförs högskoleprovet på en rad olika orter. Du ökar dina chanser att bli antagen till högskola eller universitet genom att skriva högskoleprovet.  Läs mer här >>