Välj en sida

Tentamensservice

Alla lärcentrum erbjuder tentamensservice. Tentamen sker på samma tid som vid campus orten. Det sker enligt riktlinjer som universiteten arbetar efter. Du måste kontrollera att din skola eller institution godkänner att du får tentera på annan ort.

Boka tiden på ditt lokala LärCentrum. Boka även på din skola och ange var du vill genomföra din tentamen. Skolan behöver kontaktuppgifter till ansvarig på lärcentrum.

Efter genomförd tentamen tas en säkerhetskopia på tentamen innan den skickas in.

Vill du veta mer om tentamensservice i din hemkommun?