Välj en sida

Vårt eget universitet

Mittuniversitetet ligger i Östersund. Det ger många studenter möjlighet att pendla mellan hemorten och campusförlagda utbildningar. Universitetet har också många utbildningar på distans vilket ger ökad flexibilitet för dig som student

Det pågår ett nära samverkan mellan LärCentrum och Mittuniversitetet inom tentamensservice och utvecklingsarbete.

Vilken utbildning passar dig?

 

Mittuniversitetets utbud
 http://www.miun.se/