Välj en sida

Yrke och framtid

Prognoser för yrken

Du kanske vill vill veta hur framtiden ser ut för olika yrkesområden. Här presenteras trender och prognoser om yrkeslivet de kommande åren.

Arbetsförmedlingen gör återkommande analyser av hur arbetsmarknaden utvecklas.  Här kan du leta och läsa i de prognoser de regelbundet gör »

 Och här hittar du en lite äldre prognos för regionen »

Informationsträffar om studier och jobb

Vi har under våren och hösten 2016 bjudit in till information om studier till jobb inom bristyrken i din hemkommun. Mittuniversitetet berättar om olika utbildningsprogram på distans och representanter från kommun eller näringsliv har berättar om yrket och lokala jobbmöjligheter.

Vi har som målsättning att fortsätta med dessa träffar även under 2017. Håll utkik på hemsidan och på  Facebook efter mer information.