Välj en sida

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som leder till arbete i efterfrågade yrkesroller. Utbildningen genomförs i nära samverkan mellan bransch och arbetsgivare, genom att stora delar av utbildningen är förlagd till företag och verksamheter.

Här har vi gjort en sammanställning över de YH-utbildningar som startar i länet under  2016 >>.