Välj en sida

Yrkeshögskolor i Jämtland Härjedalen

Över 85% får jobb efter YH-utbildning.
Yrkeshögskolan är en utbildningsform som leder till arbete i efterfrågade yrkesroller. Över 85 % av alla studenter får arbete efter avslutade studier. Utbildningarna som finns inom många yrkesområden genomförs i nära samverkan mellan branscher och arbetsgivare, genom att stora delar av utbildningen är förlagd till företag och verksamheter.

YH-mässa online
6 maj 2020 hade vi en YH-mässa online och här kan du ta del av några presentationer från några av regionens utbildningsanordnare samt allmän information från Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Myndighten för yrkeshögskolan: En översikt av YH >>

Dille Gård: Skogsbrukstekniker >>

Iterum: Lönespecialist >>

Hjalmar Strömerskolan: Vindkraftstekniker >>

Hermods, Drift- och fastighetstekniker: Stödpedagog, Redovisningsekonom >>

Yrkesakademin: Affärsutvecklare besöksnäring >>

Lernia: Medicinsk sekreterare >>

KYH: Byggproduktionsledare, Solenergiprojektör >>

FEI: Food & Beverage Manager, Försäkringsrådgivare, Betongingenjör >>