Välj en sida

Yrkeshögskolan i Jämtland Härjedalen

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som leder till arbete i efterfrågade yrkesroller. Över 85 % av alla studenter får arbete efter avslutade studier. Utbildningarna som finns inom många yrkesområden genomförs i nära samverkan mellan branscher och arbetsgivare, genom att stora delar av utbildningen är förlagd till företag och verksamheter.

Här kan du se en kort film om vad yrkeshögskolan är för utbildningsform